De gemeente Zwijndrecht houdt een nulmeting over inclusiviteit en toegankelijkheid. Basis voor het onderzoek is het VN Verdrag Handicap. Leden van de inwonersadviesraad nemen deel aan dit onderzoek. Zij vullen een vragenlijst in.