Inwonersadviesraad Zwijndrecht

Adviesraad Sociaal Domein

De inwonersadviesraad Zwijndrecht is een brede adviesraad.

Taak

De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwijndrecht over onderwerpen uit het sociaal domein.

De inwonersadviesraad is er voor alle leeftijden: van 0 tot 100+.

Bij de advisering gaan we steeds uit van de brede leefwereld van de inwoners van Zwijndrecht. Ons idee is dat inwoners kortere of langere tijd hulp nodig kunnen hebben om mee te doen aan de samenleving. We denken ook dat burgers zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven willen behouden.

Binnen Zwijndrecht zijn veel mensen actief als mantelzorger of vrijwilliger. Ook zijn burgers op andere manieren betrokken. De Inwonersadviesraad neemt ook hun tips, behoeften en knelpunten mee.

Lees meer