Wat is het sociale domein?

Wat is het sociaal domein?
Alle onderwerpen van

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • de Participatiewet
  • De Jeugdwet

vormen samen het sociaal domein, Als inwoner komt u in aanraking met het sociaal domein als u ondersteuning uit één van de wetten nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding bij een arbeidsbeperking.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Het doel van de wet is om inwoners te helpen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig maatschappelijk mee kunnen doen (participeren) in hun eigen vertrouwde omgeving. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Indien dit niet mogelijk is door psychische of psychosociale problemen of doordat betrokkene de thuissituatie, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, heeft verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan bescherming en opvang.

Participatiewet
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Het doel van de wet is dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Jeugdwet
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Zij organiseren de zorg eenvoudig en dicht bij de inwoners. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de opvoeding, preventie, geestelijke gezondheidszorg en jeugdbescherming.

Wetten-zorg-en-ondersteuning-in-eenvoudig-Nederlands-2020