Wat is het sociaal domein?
Alle onderwerpen die binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet vormen gezamenlijk het sociaal domein, Als inwoner komt in aanraking met het sociaal domein als je ondersteuning uit één van de wetten nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding bij een arbeidsbeperking.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Het doel van de wet is om inwoners te helpen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig maatschappelijk mee kunnen doen (participeren) in hun eigen vertrouwde omgeving. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Indien dit niet mogelijk is door psychische of psychosociale problemen of doordat betrokkene de thuissituatie, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, heeft verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan bescherming en opvang.

Participatiewet
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Het doel van de wet is dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Jeugdwet
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Zij organiseren de zorg eenvoudig en dicht bij de inwoners. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de opvoeding, preventie, geestelijke gezondheidszorg en jeugdbescherming.

Wetten-zorg-en-ondersteuning-in-eenvoudig-Nederlands-2020

Meer informatie over het sociale domein in Zwijndrecht vindt u via deze link.