Artikel ‘De Brug’ mei 2024

Wat doet de Inwoners Advies Raad Sociaal Domein Zwijndrecht? De Inwoners Advies Raad (IAR) adviseert het college van de gemeente Zwijndrecht m.b.t. de Participatiewet, de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, de Jeugdwet en de Huisvesting in het kader van inclusie. Allemaal formele …

Vacature Penningmeester

Download vacature als pdf Vacature Wegens vertrek van de huidige penningmeester zijn wij op zoek naar een: Lid en Penningmeester van de Inwonersadviesraad Wat wordt er gevraagd: Persoonlijke betrokkenheid en affiniteit met het sociaal domein staat voorop; Je kunt denken …

Overzicht regelingen voor minima in Zwijndrecht.

De gemeente biedt vanaf 1 januari 2023 meer financiële hulp aan inwoners met een laag inkomen. Hieronder meer informatie per regeling. checklist-persoonlijk-minimabudget flyer-minimaregelingen-bijzondere-bijstand flyer-minimaregelingen-kinderopvang flyer-minimaregelingen-persoonlijk-minimabudget…

Deel je ervaring met jeugdhulp

De gemeente Zwijndrecht wil leren van jouw ervaring. Als jongere met jeugdhulp of (groot-/pleeg-)ouders/verzorgers van kinderen met jeugdhulp in deze gemeenten kun je mee doen aan dit anonieme onderzoek. Het gaat over jeugdhulp die je nu krijgt of die je …

Even voorstellen

De Inwonersadviesraad bestaat momenteel uit tien personen en vertegenwoordigt een brede groep. Inwonersadviesraad is er voor u! – Even voorstellen…