Iris Klingeman

Als jongere kwam ik als eerst in aanraking met de wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) middels een stage bij een dagbesteding. Hier hadden we te maken met verschillende soorten processen, budgetten, maar bovenal met verschillende mensen met allemaal hun eigen behoeften. Deze behoeften werden in sommige gevallen onvoldoende vervuld. Daarom vind ik het mooi hier nu vanuit gemeentelijk oogpunt aan bij te dragen middels een Inwonersadviesraad die bestaat om op te komen voor de belangen van alle inwoners. We raken ook andere thema’s met betrekking tot zorg, sport, cultuur, wonen en meer!

Door de afgelopen jaren, kijk ik terug op een periode waarin ik heb mogen bijdragen aan het adviseren van de gemeente Zwijndrecht en de problematiek en behoeften van jongeren heb mogen vertegenwoordigen in de raad. Zou je ook graag op deze manier willen bijdragen aan het welzijn van de inwoners van de gemeente Zwijndrecht? Kijk op de website voor onze vacatures!

Iris Klingeman