Roos Vigelius

Inwonersadviesraad Zwijndrecht: Even Voorstellen

“Alle inwoners van Zwijndrecht van 0 tot 100+ moeten kunnen meedoen in de maatschappij. De Inwonersadviesraad heeft tot taak het college van Burgemeester en Wethouders g

evraagd en ongevraagd advies te geven over alles wat er speelt in het sociaal domein.”

Mijn naam is Roos Vigelius en ik ben sinds 2018 lid van de Inwonersadviesraad.
Mijn aandachtsgebied is de Geestelijke Gezondheidszorg.
Door mijn ervaringen in de GGZ én als mantelzorger zet ik mij via de Inwonersadviesraad in voor de inwoners van deze doelgroep.
Onderwerpen zoals: een goede woonplek, armoede, inloopmogelijkheden, huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding, vervoer, maatwerk, sport en onze mantelzorgers vind ik belangrijke onderwerpen voor de Inwonersadviesraad.

Tevens kunt u bij het aanvragen van een WMO-voorziening, hulp krijgen van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is echter bij de meeste inwoners niet zo bekend, maar u heeft er wel recht op.

Een grote wens van de Inwonersadviesraad is een loket waar inwoners met al hun vragen de juiste informatie krijgen.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Kijk voor meer informatie op: www.inwonersadviesraadzwijndrecht.nl
of stuur een mail naar info@inwonersadviesraad.nl