Wat doet de Inwoners Advies Raad Sociaal Domein Zwijndrecht?

Wat doet de Inwoners Advies Raad Sociaal Domein Zwijndrecht?

De Inwoners Advies Raad (IAR) adviseert het college van de gemeente Zwijndrecht m.b.t. de Participatiewet, de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, de Jeugdwet en de Huisvesting in het kader van inclusie. Allemaal formele processen, die vertaald moeten worden naar de dagelijkse praktijk. Het is goed dat er wetgeving is, maar veel belangrijker is dat inwoners van de gemeente Zwijndrecht kunnen meedoen in de dagelijkse maatschappij. De IAR kijkt vanuit het inwonersperspectief naar het beleid van de gemeente en geeft hierover adviezen.

Hoe draag je zorg voor kinderen en jongeren die in de knel dreigen te komen?
Hoe ondersteun je mantelzorgers die dagelijks hun naasten ondersteunen en verzorgen?
Hoe kun je mensen die in aanraking komen met dementie ondersteunen?
Waar kun je terecht als je problemen met geld en inkomen hebt?

Dit zijn maar een paar onderwerpen waar veel van onze inwoners mee te maken hebben.

Wat is het dan prettig, als je in je zoektocht naar hulp en steun niet belemmerd wordt door allerlei ingewikkelde regels, maar geholpen wordt om verder te kunnen in je dagelijkse leven. De IAR maakt zich er hard voor dat alle inwoners van onze gemeente kunnen meedoen in de maatschappij. Degenen die op een of andere manier beperkt worden in hun dagelijks functioneren moeten de mogelijkheid krijgen volwaardig mee te doen in de maatschappij door middel van een laagdrempelige ondersteuning. Dit wordt ook wel inclusie genoemd. Voor die inclusieve maatschappij maken we ons hard. Onder andere door te kijken naar verkeersituaties, huisvesting, eenvoudige benadering van overheden, toegankelijkheid van sport en gebouwen en nog veel andere praktische zaken.

Iedereen hoort erbij en met elkaar maken we onze samenleving. Dat betekent dat de IAR ook de tijdelijke inwoners van Zwijndrecht, die als vluchteling tijdelijk gehuisvest zijn in Zwijndrecht, zoveel mogelijk bij de Zwijndrechtse samenleving willen betrekken. De Inwonersadviesraad  vraagt daarom aan de gezamenlijke Heerjansdamse en Zwijndrechtse samenleving ervoor zorg te dragen dat wij een inclusieve gemeente  zijn. Dit geldt ook voor mensen die genoodzaakt zijn hun moederland te verlaten en te vluchten naar een vreemd land. Laten we ook deze mensen een omgeving geven erbij te horen, zodat wij met elkaar die inclusieve gemeenschap vormen. Dat geeft vertrouwen.

De afgelopen en komende jaren willen wij met onze adviezen aan het bestuur van de gemeente Zwijndrecht onze bijdragen leveren. Iedereen hoort erbij, de één zonder hulp, de ander met een steuntje in de rug.

Ten slotte, nu u weet wat de IAR doet bent u ook vast benieuwd wie de leden van de IAR zijn?

Op de foto ziet u de leden van de IAR.

Wilt u meer informatie of contact met de IAR kijk dan op:

Inwonersadviesraad Zwijndrecht – Adviesraad Sociaal Domein